2 Θέσεις Εργασίας στο CERN: Βιβλιοθηκονόμο μεταδεδομένων και καταλογογράφο