Ψήφισμα του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιθηκών