Ψήφισμα για την ορθή λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών