Χορηγία για συμμετοχή στο Συνέδριο της EBLIDA, 15-16/6/22