Φυλλάδια Βιβλιοθηκών στο περίπτερο της ΕΕΒΕΠ στο συνέδριο της IFLA