Φεστιβάλ Γρίφων, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο