Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου, (1956-2023). Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος