Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Κατάρτισης και Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο του Βιβλίου