Υλικό επιστημονικού σεμιναρίου με θέμα: «Ορολογία: γενικές αρχές, ορολογία και βιβλιοθήκες»