Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη υποστηρίζει την παρακολούθηση του 85ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών και Επιστημών της Πληροφόρησης