ΤΕΕ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με θέμα: «Οργάνωση και αξιοποίηση του αρχείου Γρηγόρη Διαμαντόπουλου»