Συνάντηση με το δικηγορικό γραφείο ΚΟΛΛΥΡΗΣ – ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για την υπόθεση προσφυγής