Συνάντηση για προσφυγή για τα πτυχία ΤΕΙ, Δευτέρα 23/1/2023, 18:00