Πρώτη ανακοίνωση του Συνεδρίου ΕΕΒΕΠ 2023, 22-24/11/23