Πρόσληψη βιβλιοθηκονόμου (σύμβαση εργασίας) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – προθεσμία 11/7/2022