Πρόσκληση συμμετοχής στο Εργαστήριο για την Τρισδιάστατη Εκτύπωση, στα πλαίσια του προγράμματος INNO3D /ERASMUS plus