Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, 4/3/23 & 18/3/23