Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, 6/3/24, 18:00