Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Επιτροπή Νομικών Βιβλιοθηκών Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα