Προσφορά 50 αντιτύπων του βιβλίου “Εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής συσκευασίας”