ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην εκδήλωση “Ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες της Βιβλιοθηκονομικής κοινότητας” του ΕΑΠ, 27.09.21, 17:00′-19.00′