Προκήρυξη θέσης στον εκδοτικό οίκο EU. European Publishing