Προκήρυξη Θέσης Επιμελητή Εκδόσεων European Publishing