Προκήρυξη θέσης βιβλιοθηκονόμου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας