Προκήρυξη Θέσης Βιβλιοθηκονόμου στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας