Προκήρυξη Θέσης Βιβλιοθηκονόμου/Επιμελητή εκδόσεων στην European Publishing