Επιτροπή Επαγγελματικών θεμάτων. Σταυρούλα Κουρή, Συντονίστρια, roula@central.ntua.gr