Η Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης (ΕΔΒΙΜ) συγκροτήθηκε το 2022 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ).Το παρόν πλαίσιο λειτουργίας συμβάλλει στον καθορισμό του  χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της.

Η ΕΔΒΙΜ υποστηρίζει το έργο του Δ.Σ. της ΕΕΒΕΠ, το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις, ενώ συνεργάζεται με την Επιτροπή Προβολής της ΕΕΒΕΠ για τη διοργάνωση, εκτέλεση και προώθηση των δράσεων που προάγουν τη δια βίου μάθηση.

Η Επιτροπή θέτει ως ορίζοντα δράσης τα δύο (2) έτη, με έναρξη τον Δεκέμβριο του 2022.

  1. Αποστολή

Αποστολή της ΕΔΒΙΜ είναι να παρέχει ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης στο θεματικό πεδίο της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης. Κύριος σκοπός της αποστολής της είναι να παρέχει δια βίου μαθητεία η οποία θα συμβάλει στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη όσων ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα της επιστήμης της πληροφορίας.

  1. Στόχοι

Οι στόχοι της Επιτροπής είναι:

  • ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων,
  • η ενίσχυση των γνωσιακών προσόντων,
  • η παροχή προοπτικών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
  • η ανταλλαγή εμπειριών με τη διαδραστική συμμετοχή,
  • η προάσπιση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

 

  1. Δραστηριότητες

Αντικείμενο του έργου της ΕΔΒΙΜ αποτελεί ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η εκτέλεση και η εποπτεία δράσεων μάθησης σχετικών με τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης. Οι δράσεις μάθησης απευθύνονται σε σπουδαστές/τριες βιβλιοθηκονόμους, σε επαγγελματίες επιστήμονες της πληροφόρησης και σε όποιον ενδιαφέρεται και ασχολείται με την επιστήμη της πληροφορίας και της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή προσβλέπει στην:

α. Οργάνωση  σεμιναρίων.

β. Οργάνωση  ομιλιών.

γ. Δημιουργία Αρχείου Δράσεων.

δ. Μετάφραση κατευθυντήριων οδηγιών διεθνών οργανισμών.

Η διοργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών θα πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο διαδικτυακά, χωρίς να αποκλείονται οι συναντήσεις δια ζώσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Το θεματικό υλικό που παράγει η Επιτροπή (υλικό σεμιναρίων, ομιλιών, αρχείο, οδηγίες) θα καταχωρείται και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο από την ιστοσελίδα της ΕΕΒΕΠ, μέσω των κατάλληλων αδειοδοτήσεων.

 

Η Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης αποτελείται από:

Ευανθία Μπατάλα (συντονίστρια)

Ανθή Κατσιρίκου (εκ μέρους του ΔΣ)

Ιφιγένεια Βαρδακώστα

Αγγελική Γαρουφαλή

Ευφροσύνη Γκουνταβά

Χάιδω Πανταζή

Αριέττα Παπαϊωάννου

Πουλχερία Πιτιά