Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό της ΕΕΒΕΠ εδώ.