Παρουσιάσεις & Φωτογραφικό Υλικό 30ου Συνεδρίου της EBLIDA