Παρουσίαση Βιβλίου «Γυναικεία σεξουαλικότητα – από τη σάρκα στο πνεύμα»