Ο Παγκόσμιος Στόχος 11 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, 7η Διάλεξη ΔΙ.Ο.ΒΙ: Τετάρτη 18.1.23, 11πμ-12μμ/Καθ. Ρόιδω Μητούλα