Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην Ανοικτή Επιστήμη, 24/2/22, 11.00 π.μ – 12.00 μ.μ