Νέα ανακοίνωση για την προβολή μέσω video των βιβλιοθηκών στο IFLA WLIC19