Καινοτομία, εργαλεία και υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Η πρόκληση COVID-19. Τετάρτη 10/11/2021, 18:00μ.μ.