Θερινό Σχολείο στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες