Θέση πρακτικής άσκησης στον Ευρωπαικό Οργανισμό Άμυνας, Βρυξέλλες