Θέση εργασίας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος Δ. Μαραθώνα, 8 μήνες