Θέση εργασίας Βιβλιοθηκονόμου στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα