Θέση για 1 βιβλιοθηκονόμο στο πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΠΟΣ +”