Θέση για 1 βιβλιοθηκονόμο στα εκπαιδευτήρια “Ο Πλάτων”