Θέση βοηθού βιβλιοθηκονόμου στη Βρετανική Σχολή Αθηνών