Θέση Βιβλιοθηκονόμου John S. Bailey του Κολλεγίου Deree