Ημερίδα “Ο ρόλος του Βιβλιοθηκονόμου στη Βιβλιοθήκη και στην Κοινωνία σήμερα”