Ημερίδα για τα Επαγγελματικά Θέματα των Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης και των Αρχειονόμων. Τετάρτη 7/9/22, ώρα 10:00–13:00, Διαδικτυακά