Ημερίδα: «Αναδυόμενες τεχνολογίες για τις Βιβλιοθήκες», 24/4/2023, 10:00 π.μ., Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη