ΕΣΠΑ κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων εργαζομένων στον κλάδο του βιβλίου: Υποβολή αιτήσεων