Επιστολή για τις Μουσικές Συλλογές των ελληνικών Βιβλιοθηκών