Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 25-28 Νοεμβρίου 2021