Διαδικτυακή Συνάντηση Ιατρικών Βιβλιοθηκών, Πέμπτη 30/3 και ώρα 11.00 π.μ